Skelbimai

2021-03-24 SKELBIMAS DĖL ĮĖJIMO KONTROLĖS PAVILJONO PATALPŲ NUOMOS, PAŽYMĖTOS INDEKSU 1-1, VIEŠO KONKURSO BŪDU
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija skelbia įėjimo kontrolės paviljono patalpos, pažymėtos indeksu 1-1, kurios bendrasis plotas – 15 kv. m, esančios Kerniaus g. 6A, Kernavės miestelyje, Kernavės seniūnijoje, Širvintų rajone, viešą nuomos konkursą, teikti informaciją apie archeologinę vietovę ir Lietuvos gamintojų autorinių suvenyrų ir archeologinių radinių rekonstrukcijų Lietuvos ir Europos paveldo tema pardavimo paslaugas.
Nuomos sutarties terminas – 3 (treji) metai. Pradinė turto nuomos kaina –28,20 Eur (be PVM) per mėnesį (vasaros sezono laikotarpiu (nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.). Sutartis pasirašome nuo 2021 m. gegužės 1d. Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti patalpų nuomos konkurse arba jų atstovai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas skelbiamas, pavadinimas, adresas („Dėl įėjimo kontrolės paviljono patalpos, plane pažymėta Nr. 1-1, faktiniu adresu Kerniaus g. 6A, Kernavė nuomos konkurso“), ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti: paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas, adresas, telefono numeris, banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir banko kodas (juridiniams asmenims), būdas (elektroniniu paštu arba registruotu paštu), kuriuo jis turėtų būti informuotas apie konkurso rezultatus, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
Juridinis asmuo pateikia: Juridinių asmenų registro išrašą arba registro elektroninį sertifikuotą šrašą (ESI) ir juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir vadovo arba įgalioto atstovo parašu (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją); Fizinis asmuo pateikia – asmens dokumento kopiją. Pradinis įnašas 84,60 Eur (be PVM) turi būti sumokėtas į Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos (įstaigos kodas – 190757417) sąskaitą AB Luminor banke (a/s Nr.LT884010042000080016). Pradinis konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į Įėjimo kontrolės paviljono patalpų nuomos mokestį. Atvykęs registruotis, konkurso dalyvis pateikia finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pradinis įnašas sumokėtas. Patalpų apžiūra vyks iki 2021 m. kovo 30 d., už apžiūrą atsakinga Ieva Zykienė, tel. +37068395998. Konkurso dalyviai registruojami iki 2021 m. balandžio 6 d. 10.00 val., Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje, Kerniaus 4A, Kernavėje. Paraiškas registruoja dokumentų valdymo specialistė Regina Vrubliauskienė tel. (8 382) 47371, el. paštas direkcija@kernave.org . Komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšiami konkurso dalyvių vokai su paraiškomis, vyks 2020 m. balandžio 6 d. 10 val., Kerniaus 4A, Kernavėje, 2 a. posėdžių salėje. Dėl papildomos informacijos, reikalavimų, paraiškos formos ir dokumentų pateikimo teirautis telefonu +37068395998 arba el. paštu  ieva.zykiene@kernave.org , atsakinga Ieva Zykienė.
Palikite mums žinutę
Siųsti