Kontaktai ir struktūra

Struktūra
Kontaktai

Administracija

Pareigos Vardas, pavardė Telefono nr. El. paštas
Direktorius dr. Ramojus Kraujelis +370 382 47371 Ramojus.Kraujelis@kernave.org
Direktoriaus pavaduotoja – vyriausioji fondų saugotoja Jadvyga Purvaneckienė +370 382 47449 Rinkiniai@kernave.org
Vyriausioji specialistė (paveldosaugininkė) Rasa Putrimienė +370 672 91700 Paveldosauga@kernave.org
Vyriausiasis specialistas (inspektorius) Valdas Lučunas +370 600 82051 Aplinkosauga@kernave.org
Vyriausioji specialistė Ieva Zykienė +370 683 95998 Ieva.Zykiene@kernave.org
Finansininkė Marijona Jurkevičienė +370 382 47303 Apskaita@kernave.org
Dokumentų valdymo specialistė Regina Vrubliauskienė +370 382 47371 Direkcija@kernave.org

Kernavės archeologinės vietovės muziejaus skyrius

Pareigos Vardas, pavardė Telefono nr. El. paštas
Skyriaus vedėjas Andrius Janionis +370 670 13834 Muziejus@kernave.org
Ekspozicijų konsultantė (kasininkė) Jadvyga Čiurkinienė +370 382 47385 Ekskursijos@kernave.org
Ekskursijų vadovė Kristina Ranonienė +370 382 47385 Ekskursijos@kernave.org
Komunikacijos ir renginių organizatorė Ieva Lazauskė +370 60895952 Komunikacija@kernave.org
Edukacinių ir kultūrinių veiklų organizatorė Loreta Orakauskienė +370 600 73245 Edukacija@kernave.org
Edukacinių ir kultūrinių veiklų organizatorė Dalia Grigonienė +370 382 47385 Dalia.Grigoniene@kernave.org
Edukacinių ir kultūrinių veiklų koordinatorius Jonas Vitkūnas +370 618 20072 Jonas.Vitkunas@kernave.org
Muziejaus rinkinio saugotoja Judita Babenskienė +370 382 47385 Judita@kernave.org

Restauravimo, tyrimų ir skaitmeninimo skyrius

Pareigos Vardas, pavardė Telefono nr. El. paštas
Skyriaus vedėjas dr. Gintautas Vėlius +370 382 47441 Archeologija@kernave.org
Tyrėjas – archeologas dr. Rokas Vengalis +370 382 47441 Archeologija@kernave.org
Tyrėjas – archeologas Mindaugas Pilkauskas +370 382 47441 Archeologija@kernave.org
Fotografas – skaitmenintojas Algis Kuzmickas +370 382 47441 Algis.Kuzmickas@kernave.org
Muziejininkė – skaitmenintoja Sigita Lučunienė +370 382 47385 Sigita@kernave.org
Muziejinių vertybių restauratorė Vasarė Ratkevičienė +370 382 47449 Restauravimas@kernave.org
Muziejinių vertybių restauratorė Gražina Vadišienė +370 382 47449 Restauravimas@kernave.org

Rezervato priežiūros ir muziejaus eksploatavimo skyrius

Pareigos Vardas, pavardė Telefono nr. El. paštas
Skyriaus vedėjas Algimantas Čiurkinas +370 382 47303 Algis@kernave.org
Palikite mums žinutę
Siųsti