Naujienos

Piliakalnio tvirtinimo darbai

2020 08 26


KERNAVĖS III PILIAKALNIO, VAD. LIZDEIKOS KALNU, ŠIAURINIO ŠLAITO  AVARINĖS BŪKLĖS ŠALINIMO  DARBAI
 
Valstybiniame Kernavės kultūriniame rezervate  pradedamas  tvarkyti Kernavės III piliakalnis, vad. Lizdeikos kalnu. Kernavėje esančių piliakalnių šlaituose yra fiksuojamos pasikartojančios deformacijos ir nuošliaužos. Per pastaruosius kelerius metus Kernavės III piliakalnio, vad. Lizdeikos kalno, šiauriniame šlaite susiformavo akivaizdi šlaito deformacija.  Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos prašymu kompetentingos institucijos ir įstaigos delegavo ekspertus įvertinti Lizdeikos kalno, šiaurinio šlaito būklę nuošliaužų pavojaus atžvilgiu. Atsižvelgiant į ekspertų nuomones ir siūlymus išskirti du tolesnės Kernavės piliakalnių šlaitų tvarkybos etapai:
Pirmajame etape  (per 2020 m.) šiauriniame Lizdeikos kalno šlaite būtina stabilizuoti šlaito avarinę būklę ir tvarkyti susidariusias deformacijas laikinosiomis priemonėmis.
 Pagal parengtą  neatidėliotinų avarijos grėsmės šalinimo darbų aprašą (projekto vadovas arch. Rimas Grigas) bus įgyvendintos šios laikinosios priemonės: bus išlygintas besideformuojančio šiaurinio šlaito paviršius, įrengiant drenažą ir konstrukcinius tinklus, bus atkurta žolinė danga, sauganti šlaitą nuo paviršinės erozijos bei bus sutvarkyti priėjimo (privažiavimo) takai.  
Vykdomų tvarkybos darbų rangovas –  UAB „Rekreacinė statyba“. Darbai finansuojami iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų einamojo remonto ir infrastruktūros atnaujinimo darbams.
 Antruoju etapu 2021-2023 m. atsižvelgiant į pastarųjų dešimtmečių geologinių procesų ir reiškinių sukeliamas problemas Rezervate, būtų tikslinga atlikti kompleksinius  inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus. Jų duomenimis remiantis galima būtų įvertinti šlaitų pastovumą ir projektuoti ilgalaikes Kernavės piliakalnių (be minėtojo Lizdeikos  kalno, būtina ištirti ir Mindaugo sosto piliakalnio būklę) stabilizavimo inžinerines priemones.
Tikimės,  jūsų supratingumo, nes dėl piliakalnio tvarkymo bus ribojamas praėjimas prie šiaurinio  ir vakarinio Lizdeikos  kalno šlaito, o po mėnesio vėl visi  galėsime džiaugti apsaugotu ir sutvarkytu Lizdeikos piliakalniu.

Palikite mums žinutę